Start tienerwerking ‘Sail Away’

De tienerwerking “Sail Away” brengt tieners van 13-15 en 15-17 maandelijks samen voor een ontspannende of avontuurlijke activiteit, gecombineerd met gebed en vorming rond een geloofsthema. We beginnen dit jaar op 6 oktober om 15.30 uur in ‘De Gavers’ te Geraardbergen en eten samen spaghetti in Roosdaal, Lombeekstraat 76.

Sail Away Programma

Feest in Scherpenheuvel

Op zondag 23 september eerstkomend, zal er in Scherpenheuvel een vicariale dag worden georganiseerd die in het teken staat van het huwelijk en gezin. Dit initiatief, dat nu voor de tweede keer plaatsvindt, gaat uit van onze aartsbisschop Mgr. André-Jozef Léonard en wordt ondersteund door verschillende bewegingen, waaronder onze gemeenschap.

Feest van de gezinnen

Vlaanderen naar Paray!

Paray-le-Monial is de plaats in het zuiden van de Franse Bourgogne waar de gemeenschap Emmanuel al van in de jaren zeventig haar internationale bijeenkomsten (‘sessies’) houdt voor jongeren, gezinnen en mensen van alle leeftijden en levenssituaties, om er ‘te rusten aan het Hart van Jezus’, zoals ooit de apostel Johannes dat deed. Tallozen uit heel Europa en daarbuiten hebben daar op een nieuwe manier of voor het eerst Gods liefde ervaren en zijn er met nieuwe hoop en vol vreugde vandaan vertrokken om ieder op zijn eigen plaats, in de Kerk en in de wereld, die liefde door te geven.

Evangelisatie in Antwerpen

missie Antwerpen

Zondag 18 december jl. heeft de Emmanuelgemeenschap samen met onze vrienden van de gemeenschap Maria-Kefas geënvangeliseerd bij de kathedraal van Antwerpen, op vraag van de bisschop, Mgr. Johan Bonny (die zelf ook even kwam meedoen). Het is al weer even geleden, maar deze foto willen we u niet onthouden. Welke bisschop nodigt ons dit jaar (2012) uit om bij zijn kathedraal te evangeliseren?

Emmanuel-gemeenschap organiseert congres over Nieuwe Evangelisatie

“De nieuwe evangelisatie moet rekening houden met de verwachtingen van de mens van vandaag om een beter antwoord te geven op de hedendaagse uitdagingen.” De Belg Jean-Luc Moens, lid van de Emmanuelgemeenschap en de Pauselijke Raad Cor Unum organiseert van 26 tot 28 januari a.s. in Rome een colloquium over de nieuwe evangelisatie met als thema: ‘Naastenliefde, rechtvaardigheid en vrede: een uitdaging voor de evangelisatie’.