Ons charisma

De Gemeenschap Emmanuel is opgericht door Pierre Goursat en Martine Lafitte, die in 1972 een uitstorting van de Heilige Geest hebben ervaren. Ze zijn begonnen met een gebedsgroep. Op de eerste bijeenkomst waren er vijf deelnemers, na een jaar vijfhonderd…

Pierre en Martine ontvingen de roeping om verder te gaan en om samen te werken voor de vernieuwing van de Kerk in een diepe broederlijke relatie. De ervaring van de uitstorting van de Geest is het fundament voor de Gemeenschap Emmanuel.

Aanbidding, compassie en evangelisatie

Deze drie: de aanbidding, de compassie (naastenliefde) en de evangelisatie zijn fundamentele pijlers van de Gemeenschap.

De diepe genade van de Gemeenschap ontstaat vanuit aanbidding van het Allerheiligste: Christus zelf aanwezig in de geconsacreerde hostie. Vanuit deze aanbidding wordt de compassie voor alle mensen geboren. Dit wordt bijvoorbeeld concreet in projecten zoals liefhebben & dienen, liefde en waarheid (made for love), de missieorganisatie van de Gemeenschap: Fidesco… Vanuit deze naastenliefde ontstaat het verlangen om te evangeliseren in de hele wereld en bijzonder onder de allerarmsten. Of zoals Paus Franciscus tweette (24/1/2015): “Practicing charity is the best way to evangelize.” (Uitgevoerde naasteliefde is de beste manier om te evangeliseren.) De leden van de Gemeenschap zijn geroepen om de boodschap van Paray-le-Monial uit te dragen. Daar heeft Christus gezegd: “Zie hier het Hart dat de mensen zo heeft liefgehad”.

In de wereld

De leden van de Gemeenschap leven daar waar God hun geplaatst heeft: in hun gezin, op hun werk en tussen hun vrienden, gelovig of niet. Zo verlangen zij om te leven als authentieke getuigen van Christus, in de wereld maar niet van de wereld (Johannes 17, 14).