Pierre Goursat

Een nederige leek, tegelijkertijd contemplatief en actief. Pierre Goursat (1914-1991) is de stichter van de Gemeenschap Emmanuel. Sinds zijn bekering op 19 jarige leeftijd, brandt hij van liefde voor Christus, van compassie voor de armen en van ijver voor de evangelisatie.

Als hij in 1972 de ‘uitstorting van de Heilige Geest’ ontvangt is hij 58 jaar. Pierre sticht de Gemeenschap Emmanuel samen met Martine Laffitte, een studente geneeskunde.

Gedreven door een sterke naastenliefde begint hij met veel apostolische initiatieven. In de kracht van Vaticanum II draagt hij bij aan de vorming van een nieuwe generatie leken en priesters in dienst van de Kerk. Hij is een pionier van de ‘nieuwe evangelisatie’.

In 1985 trekt hij zich terug uit de leiding van de Gemeenschap, en brengt de laatste jaren van zijn leven door in stilte en aanbidding. Hij overlijdt op 25 maart 1991. Kardinaal Lustiger ging voor tijdens zijn begrafenis en bracht eer aan hem die hij had bewonderd om ‘de manier waarop de Heer hem zijn weg had geopend en hoe hij daarop wist te antwoorden”. Sindsdien gaat Pierre door om anderen te helpen ook buiten de Gemeenschap Emmanuel om zich te richten op God en om te leven als apostelen van Christus in de wereld. Met de toestemming van Kardinaal André Vingt-Trois, aartsbisschop van Parijs is de heiligverklaring van Pierre Goursat officieel gestart in januari 2010.


Gebed zaligverklaring Pierre Goursat

Heer Jezus, wij bidden u voor de zaligverklaring van Pierre Goursat.

Gedreven door een vurig verlangen naar het heil van alle zielen en geïnspireerd door een grote liefde voor de Kerk, heeft hij zich vol geloof en hoop ingezet voor haar geestelijke en apostolische vernieuwing.

Geef ons, Heer, op zijn voorspraak, dat wij de genade ontvangen volledig op U te vertrouwen, u edelmoedig te dienen en uw wil te doen.

Geef ons een hart dat open staat voor de aanbidding, een hart dat overvloeit van compassie voor alle mensen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde voor de evangelisatie van de wereld.

Op voorspraak van de dienaar Gods, Pierre Goursat, vragen wij u met aandrang, Heer, schenk talrijke gunsten aan onze medemensen, in het bijzonder aan de armen en aan hen die door het leven werden verwond; troost de verdrukten, versterk de zwakken en genees de zieken.

In het bijzonder vertrouwen wij aan u toe…

Heer Jezus, wij bidden U, openbaar U aan allen die ver van U verwijderd zijn of die de oneindige liefde van uw barmhartige en zachtmoedige hart nog niet kennen.

Amen


Een film over het leven van de oprichter van de gemeenschap Emmanuel


Galerij


Hoe heeft Pierre Goursat voor u bemiddeld?

Stuur ons uw getuigenis naar het volgende adres:


Postulation de Pierre Goursat, Maison de Chézelles
6 place de la Mairie, 37220 Chézelles
France