Priesters

Je leven geven voor God en zijn volk?

Zou ik mij dat kunnen voorstellen?

Christus roept telkens weer mensen om Hem te volgen en nodigt hen uit hun leven aan Hem toe te vertrouwen.  Een priester is geroepen om Gods liefde met zijn eigen leven te verkondigen en de Kerk te dienen.

EEN WEG VAN ONDERSCHEIDING:

Voor (jonge) mannen die Christus willen volgen en zich de vraag durven stellen of ze eventueel een roeping hebben tot het priesterschap is het mogelijk om contact op te nemen met één van de priesters van Emmanuel.

>> emmanuel.info/pretres

De Gemeenschap Emmanuel telt inmiddels 275 priesters, een honderdtal seminaristen en 10 bisschoppen die voortkomen uit de Gemeenschap. Wereldwijd zijn 44 parochies aan de Gemeenschap toevertrouwd. Op 15 augustus 2017 is door de Congregatie voor de Clerus te Rome de vereniging opgericht van “gewijde bedienaren van de Gemeenschap Emmanuel”


Maison Saint Joseph

Wat

Een jaar met Sint Jozef is een “sabbatjaar met Christus”, een jaar van spirituele verdieping voor het ontvangen van zijn roeping. De Kerk streeft ernaar om jongeren te helpen aan hun eigen roeping te beantwoorden door hen een “propedeutische” fase of “propedeuse” van 1 jaar voor te stellen, voor het seminarie. Er zijn ondertusssen al 2 huizen van Sint-Jozef opgericht door de Gemeenschap Emmanuel, één in België (Namen) en één in de Ivoorkust. Daar kunnen jonge mannen aangetrokken door het priesterschap een jaar afzijdig met Jezus Christus beleven.
Tijdens dat jaar verblijven ze in de aanwezigheid van de Heer en laten ze zich door Hem vormen in het licht van de H. Geest.

Doel?

Zich besluiten voor de Heiligheid, hun leven baserend op Jezus Christus. Zij zullen de middelen aangereikt krijgen om hun priesterlijke roeping te onderscheiden in een klimaat van gebed en vorming. Tijdens het jaar van Sint-Jozef krijgen ze tijdens een gemeenschappelijk leven een humane, spirituele en intellectuele vorming aangeboden met onderscheiding als doel: het priesterschap in de Gemeenschap Emmanuel. Wat opmerkelijk is: het doorgaand lezen van de Bijbel in de loop van dat jaar, de stage van barmhartigheid, de retraite van de H. Ignatius, het broederlijk samenleven, de missies van evangelisatie…