De Gemeenschap Emmanuel

De Gemeenschap Emmanuel is een internationale vereniging die present is in 57 landen in alle 5 werelddelen. De Gemeenschap bestaat uit echtparen, gezinnen, alleenstaanden, priesters en leken die zijn toegewijd in het celibaat. Zij trachten om Gods oproep om dienstbaar te zijn en Christus te verkondigen in de wereld van vandaag te beantwoorden. De leden zijn ten diepste verbonden met de katholieke Kerk, haar leer en traditie, maar zijn tegelijk ook mannen en vrouwen van deze tijd. Het is hun doel om het Evangelie te verkondigen vanuit hun leven door toedoen van nieuwe initiatieven die beantwoorden aan de verwachtingen van hun tijdgenoten.

In België participeren leden in de verkondiging van Gods liefde in hun sociale en beroepsmilieu en in activiteiten die de Gemeenschap organiseert voor jongeren, echtparen en gezinnen, alsmede evangelisatie in het algemeen.

Dit alles is diepgaand verankerd in ‘de Eucharistische aanbidding van de God die werkelijk in ons midden aanwezig is: ‘Emmanuel’. Uit deze Aanbidding komt de compassie voort met alle mensen die materieel en spiritueel honger hebben. Vanuit deze compassie ontstaat het verlangen om over de gehele wereld, en in het bijzonder aan de armen, de Blijde Boodschap te verkondigen.’