Hij is in Leuven!

Van zaterdag 10 t.e.m. zondag 18 mei 2014 komt de ESM (Emmanuel School of Mission) uit Rome naar Leuven om met de gelovigen van Leuven ‘naar buiten’ te treden (zoals paus Franciscus ons ook oproept in zijn exhortatieEvangelii Gaudium).

Door ons voorbereidingsteam werd er een schitterend programma uitgewerkt, waarvan je alle details vindt op de website www.leuvenonmission.be.

  • We getuigen in verschillende scholen, en gaan er samen met de leerlingen bidden
  • 13 mei: gesprek: ‘Dokter, help mij om te sterven!‘ Een dokter, een filosoof, een familielid en een patiënt, praten over euthanasie. Hoe kiezen voor het leven ondanks het lijden?
  • 14 mei: animatie in een rusthuis
  • 15 mei: nightfever
  • 17 mei: zegening handelszaken
  • 17 mei: ‘family happening’, met o.a. zegening van de gezinnen

Heb je nog vragen? Of wil je graag deelnemen, aarzel dan niet om contact op te nemen via onze missietelefoon: 0492 85 26 71 of via e-mail: leuven@onmission.be

e-flyer

Graag nodigen we jullie ook uit om samen met ons mee te bidden voor deze missie.
Als gebed voor de missie kozen we het gebed die Paus Franciscus schreef op het einde van zijn exhortatie Evangelii Gaudium. We vragen jullie dit gebed regelmatig te bidden, voor de voorbereidingen, de missie zelf, de jongeren die zullen komen, voor de vruchten die mogen voortvloeien uit de missie…

MISSIEGEBED

Moeder en Maagd Maria,
Gij die door de Geest bewogen, in de diepte van Uw nederig geloof,
helemaal overgeleverd aan de Eeuwige, het Woord van het Leven ontvangen hebt,
help ons, ons “ja” te zeggen
in de hoge nood, dringender dan ooit,
om Jezus’ Blijde Boodschap te laten horen.

Gij, die vervuld zijt van de aanwezigheid van Christus,
Gij hebt de Vreugde van Johannes de Doper gedragen
en hem in de schoot van zijn moeder laten opspringen.
Gij hebt jubelend van vreugde, de weldaden van de Heer bezongen.
Gij, die met een onwankelbaar geloof  bij het kruis zijt blijven staan
en die de troostende vreugde van de verrijzenis hebt gekregen,
Gij hebt de leerlingen verzameld wachtend op de Geest
opdat de evangeliserende Kerk zou geboren worden.

Verkrijg nu voor ons de nieuwe geestdrift van verrezen mensen
om aan iedereen het Evangelie van het Leven te brengen
dat de dood overwint.
Geef ons heilige geestdrift om nieuwe wegen te zoeken
opdat de gave van de nooit verblekende schoonheid
iedereen zou bereiken.

Gij, Maagd van het luisteren en het schouwen,
Moeder van de schone liefde, Bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk waarvan Gij de heel zuivere icoon bent,
opdat zij zich nooit zou opsluiten in zichzelf
en de geestdrift nooit zou tegenhouden om het Koninkrijk te vestigen.

Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen door het getuigenis van gemeenschap,
dienstbaarheid, vurig en grootmoedig geloof,
gerechtigheid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
tot aan de grenzen van de aarde zou reiken
en geen enkele periferie van zijn licht zou beroofd worden.

Moeder van het levend Evangelie, bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.