Week 6 – Het is tijd om…

We gaan de 6de week in van ons traject tijdens de vasten.