Emmanuel-priester Benoît-Gonnin bisschop van Beauvais

Jeaques Benoit-Gonnin, priester van de gemeenschap Emmanuel, is vandaag door paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van Beauvais, Noyon en Senils in het departement Oise in Frankrijk. Tot op heden was hij pastoor van de parochie van de Triniteit in Parijs en kapelaan van de Sint-Rita kapel. Tot 2002 was hij verantwoordelijke voor de priesters en seminaristen van de Emmanuelgemeenschap.