Evangelisatie in Antwerpen

missie Antwerpen

Zondag 18 december jl. heeft de Emmanuelgemeenschap samen met onze vrienden van de gemeenschap Maria-Kefas geënvangeliseerd bij de kathedraal van Antwerpen, op vraag van de bisschop, Mgr. Johan Bonny (die zelf ook even kwam meedoen). Het is al weer even geleden, maar deze foto willen we u niet onthouden. Welke bisschop nodigt ons dit jaar (2012) uit om bij zijn kathedraal te evangeliseren?

Emmanuel-gemeenschap organiseert congres over Nieuwe Evangelisatie

“De nieuwe evangelisatie moet rekening houden met de verwachtingen van de mens van vandaag om een beter antwoord te geven op de hedendaagse uitdagingen.” De Belg Jean-Luc Moens, lid van de Emmanuelgemeenschap en de Pauselijke Raad Cor Unum organiseert van 26 tot 28 januari a.s. in Rome een colloquium over de nieuwe evangelisatie met als thema: ‘Naastenliefde, rechtvaardigheid en vrede: een uitdaging voor de evangelisatie’.