Witte Donderdag

  • genade van liefdevolle dienstbaarheid
  • Jezus ontmoeten als dienstknecht
  • “In de eucharistie geeft Jezus ons Zijn stilte, verborgen Aanwezigheid in de meest eenvoudige gedaanten. Hij geeft zich door het offer aan het kruis, op het altaar. Hij geeft zich als voedsel tot eeuwig leven. Hij geeft zich voor kleinen en armen, die bij Hem op de eerste plaats komen.”
  • “Laten we Jezus volgen en onszelf geven als dienaars van de zwaksten. En bidden we voor de priesters die geen meester of chef zijn, maar nederige dienaars van de sacramenten die zij geven aan de gelovigen.

witte-donderdag