Pasen!

  • genade van hoop
  • Jezus ontmoeten als gewonde Overwinnaar
  • “Pasen is de 8e dag. een nieuwe week breekt aan, een nieuwe tijd begint. De verrezene is geen dode die weer levend wordt, het is een man van vlees en bloed die in de glorie van God binnengaat met lichaam en ziel. Hij zal niet meer sterven want deelt in het leven van God zelf!”
  • “Laten we Jezus volgen en de vreugde beleven van de overwinning op de dood. Ook wij zijn bestemd voor het nieuwe leven, samen met Jezus, de Verrezen Heer! Alleluia!

pasen