Palmzondag

  • Genade van lofprijzing
  • Jezus ontmoeten als de Verlosser
  • “Het immense lijden van de komende week, kan in ons medelijden of afkeer opwekken. Maar het is de lofprijzing die in ons hart moet opspringen, dankend voor het bewijs van de liefde tot het uiterste.”
  • “Laten we Jezus volgen op de weg van de liefde, waar niets te lastig is. Samen met Jezus wordt elke last licht en zijn juk is zacht.”

Goede Week - Jezus volgen (gesleept) 1[8]