Goede Vrijdag

  • genade van moed en opoffering
  • Jezus ontmoeten als het Lam Gods
  • “Jezus vraagt ons de moed om bij Hem te blijven, en zolang wij die moed niet hebben, kunnen wij de vrede van Zijn liefde niet vinden.”
  • “Laten we Jezus volgen en nederig vragen om bereid te zijn om ons ‘kruis’ te dragen, wanneer Hij het wil. En bidden we voor allen die lijden…”

goede-vrijdag