Nieuws - Goede week

Pasen!

genade van hoop Jezus ontmoeten als gewonde Overwinnaar “Pasen is de 8e dag. een nieuwe week breekt aan, een nieuwe tijd begint. De verrezene is geen dode die weer levend wordt, het is een man van vlees en bloed die in de glorie van God binnengaat met lichaam en ziel. Hij zal niet meer sterven […]

Stille Zaterdag

genade van stilte en geloof met Maria, Jezus ontmoeten in wat dood is “Maria twijfelt niet aan de beloftes van haar Zoon, die zei dat Hij zou verrijzen de derde dag. Vol verwachting is zij de gelovige, temidden van de treurende apostelen.” “O Maria, trek ons mee, wanneer alles leeg lijkt en neem ons mee […]

Goede Vrijdag

genade van moed en opoffering Jezus ontmoeten als het Lam Gods “Jezus vraagt ons de moed om bij Hem te blijven, en zolang wij die moed niet hebben, kunnen wij de vrede van Zijn liefde niet vinden.” “Laten we Jezus volgen en nederig vragen om bereid te zijn om ons ‘kruis’ te dragen, wanneer Hij […]

Witte Donderdag

genade van liefdevolle dienstbaarheid Jezus ontmoeten als dienstknecht “In de eucharistie geeft Jezus ons Zijn stilte, verborgen Aanwezigheid in de meest eenvoudige gedaanten. Hij geeft zich door het offer aan het kruis, op het altaar. Hij geeft zich als voedsel tot eeuwig leven. Hij geeft zich voor kleinen en armen, die bij Hem op de […]

Woensdag van de Goede Week

genade van nederigheid Jezus ontmoeten als de Zachtmoedige “Aan tafel met zijn apostelen, is Jezus’ Hart vervuld met oneindige tederheid voor de zondaars. Maar het is een pijnlijke tederheid, want Hij kent de verdeeldheid en de moeilijkheden om broederlijk lief te hebben.” “Laten we Jezus volgen op de weg van de nederigheid. Allemaal weten we, […]

Dinsdag van de Goede Week

genade van vrijheid Jezus ontmoeten als de Barmhartige “In het hart van Jezus, wordt alle boosheid getransformeerd in barmhartigheid. Zelfs de verloochening van Petrus en het verraad van Judas worden opgenomen in de barmhartige liefde van Jezus die Zijn leven geeft.” “Laten we Jezus volgen en alle angst voor God verbannen, want Zijn liefde is […]

Maandag van de Goede Week

Genade van intimiteit Jezus ontmoeten als beste Vriend “Jezus houdt van de armen en doet alles voor hen. Maar voor alles is Hij de Aanbidder van de Vader. Om het verlangen te vervullen van ieder die honger heeft, moet Jezus niet enkel te eten geven, maar moet Hij de liefde van de Vader kunnen geven.” […]

Palmzondag

Genade van lofprijzing Jezus ontmoeten als de Verlosser “Het immense lijden van de komende week, kan in ons medelijden of afkeer opwekken. Maar het is de lofprijzing die in ons hart moet opspringen, dankend voor het bewijs van de liefde tot het uiterste.” “Laten we Jezus volgen op de weg van de liefde, waar niets […]