Nieuws - Bezinning

Dinsdag van de Goede Week

genade van vrijheid Jezus ontmoeten als de Barmhartige “In het hart van Jezus, wordt alle boosheid getransformeerd in barmhartigheid. Zelfs de verloochening van Petrus en het verraad van Judas worden opgenomen in de barmhartige liefde van Jezus die Zijn leven geeft.” “Laten we Jezus volgen en alle angst voor God verbannen, want Zijn liefde is […]

Maandag van de Goede Week

Genade van intimiteit Jezus ontmoeten als beste Vriend “Jezus houdt van de armen en doet alles voor hen. Maar voor alles is Hij de Aanbidder van de Vader. Om het verlangen te vervullen van ieder die honger heeft, moet Jezus niet enkel te eten geven, maar moet Hij de liefde van de Vader kunnen geven.” […]

Palmzondag

Genade van lofprijzing Jezus ontmoeten als de Verlosser “Het immense lijden van de komende week, kan in ons medelijden of afkeer opwekken. Maar het is de lofprijzing die in ons hart moet opspringen, dankend voor het bewijs van de liefde tot het uiterste.” “Laten we Jezus volgen op de weg van de liefde, waar niets […]