Pinksteravond in Halle – bidden om de geest!

Op de vooravond van het Pinksterfeest komen we samen op met de gemeenschap Emmanuel te bidden voor een nieuw elan, een vurig geloof, om een levende Kerk! Sluit je bij ons aan en kom!

Aansluitend sluiten wij ons aan bij de jaarlijkse fakkeltocht van de Broederschap van OLV van Halle.

Programma:

21u30 Onthaal Grote Markt
22u00 Lofzang in de basiliek (met de gemeenschap Emmanuel)
23u00 Aanbidding in de basiliek (met muziek van de gemeenschap Emmanuel)

Aansluitend met de Broederschap van OLV van Halle:
00u00 Fakkeltocht Wolvendries
01u00 Eucharistie in de basliek

Info

info@emmanuelvlaanderen.be of  0474 771 971.