Woensdag van de Goede Week

  • genade van nederigheid
  • Jezus ontmoeten als de Zachtmoedige
  • “Aan tafel met zijn apostelen, is Jezus’ Hart vervuld met oneindige tederheid voor de zondaars. Maar het is een pijnlijke tederheid, want Hij kent de verdeeldheid en de moeilijkheden om broederlijk lief te hebben.”
  • “Laten we Jezus volgen op de weg van de nederigheid. Allemaal weten we, hoeveel vooruitgang we nog moeten maken op het vlak van nederigheid, de zachtheid, de broederlijke liefde. Vraag erom, maar vergeet de kleine inspanningen niet: glimlach naar wie minder sympathiek is, onthaal wanneer he niet past, en vergeef…”

Goede Week - Jezus volgen (gesleept) 4